Menu Sluiten

Diensten

Honey Care biedt zorg en ondersteuning volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) aan. Binnen deze wetten leveren we de volgende zorgdiensten:

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Individuele Begeleiding
  • Huishoudelijke Hulp

De genoemde wetten bepalen de kaders waaraan de zorg moet voldoen en dienen als kwaliteitsborging van de zorg in Nederland.

Zo worden Persoonlijke verzorging (PV) en Verpleging (VP) geleverd binnen de kaders van de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit start met de indicatiestelling door onze wijkverpleegkundige.

Individuele Begeleiding (IB) en Huishoudelijke Hulp (HH) vallen onder de gemeentelijke WMO kaders. Hiervoor dient een aanvraag te worden gedaan bij de gemeente. Ook geldt er maandelijks een vaste eigen bijdrage voor.

Honey Care levert ook zorg en ondersteuning vanuit de WLZ voor clienten die blijvend, intensieve, lichamelijke zorg nodig hebben en waarvoor 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig is. Dit doen we op basis van pgb budget. Zie onze werkwijze