Menu Sluiten

Werkwijze

Honey Care biedt zorg en ondersteuning volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) aan.

Onze zorgdiensten vallen onder één van deze wetten. De werkwijze voor de aanvraag verschilt per zorgdienst, afhankelijk van de wet waar de zorg onder valt.

ZVW Zorg

Wij leveren Persoonlijke verzorging (PV) en Verpleging (VP) via de Zorgverzekeringswet (ZVW).

 1. Na het ontvangen van uw contactgegevens, neemt onze wijkverpleegkundige contact met u op voor een intake gesprek.
 2. Op basis van het intakegesprek wordt een Anamnese en Zorgplan opgesteld op basis van uw zorgbehoefte. Hiervoor gebruiken wij de erkende OMAHA systematiek. Hierin staat op welke dagen, hoeveel en welke zorg u krijgt.
 3. De zorg start op de met door u overeengekomen datum.

WMO Ondersteuning

De diensten Individuele Begeleiding (IB) en Huishoudelijke Hulp (HH) vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

 1. U neemt contact op met het WMO loket van uw gemeente en geeft aan dat u begeleiding en/of hulp bij huishouden wilt.
 2. Een WMO adviseur neemt contact met u op voor een gesprek bij u thuis (of ivm de huidige situatie) een telefonische intake.
 3. U geeft aan dat u een PGB budget wilt en kiest voor Honey Care als uw zorgaanbieder.
 4. Na ondertekenen van het ondersteuningsverslag en aanmelding van Honey Care als zorgverlener bij SVB, maken we samen een ondersteuningsplan op.
 5. De ondersteuning start op de met u overeengekomen datum.

Onze medewerkers kunnen u informeren en begeleiden bij de aanvraag, mocht u daar vragen over hebben.

WLZ Zorg en ondersteuning

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) is bedoeld voor clienten die blijvend, intensieve, lichamelijke zorg nodig hebben en waarvoor 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig is. WLZ biedt voor ons de mogelijkheid om zorg en ondersteuning uit een gezamenlijk budget te bieden.

 1. U neemt contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
 2. Een CIZ adviseur neemt contact met u op voor een indicatiestelling, middels een gesprek bij u thuis (of ivm de huidige situatie) een telefonische intake.
 3. U geeft aan dat u een PGB budget wilt en kiest voor Honey Care als uw zorgaanbieder.
 4. U krijgt een indicatiebesluit waarin staat voor welk zorgprofiel u in aanmerking komt. Een zorgprofiel beschrijft de zorgbehoefte.
 5. We maken samen een plan/planning op basis van het afgegeven zorgprofiel. U meldt Honey Care als zorgverlener aan bij de SVB.
 6. De zorgdiensten en eventuele ondersteuning start per afgesproken datum.

Onze medewerkers kunnen u informeren en begeleiden bij de aanvraag, mocht u daar vragen over hebben.