Menu Sluiten

Tarieven

Geen kosten voor zorg door Honey Care

Onze zorgdiensten worden volledig vergoedt door de respectievelijke wetten waar we aanspraak op doen. U hoeft zelf niets te betalen. Er is ook geen sprake van een eigen bijdrage aan Honey Care. De vergoeding die door uw zorgverzekeraar wordt uitgekeerd of door de gemeente/Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is gebudgetteerd, bepaalt de hoogte van uw kosten voor onze zorgdiensten.

Zorg is een basisbehoefte en moet beschikbaar zijn voor iedereen, ongeacht de inkomsten of draagkracht. Mocht er een verschil zijn tussen onze facturen en de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, dan schelden wij het verschil kwijt.

Eigen bijdrage aan overheid

Voor de vergoeding van zorg en ondersteuning geldt voor WMO en WLZ wel een eigen bijdrage die u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) moet betalen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Indien u gebruik maakt van WMO-diensten, geldt wel een vaste eigen bijdrage dat jaarlijks wordt bepaald door het CAK in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit is maandelijks maximaal EUR 19,00.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Voor de WLZ-diensten geldt ook een eigen bijdrage. De hoogte hiervan hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt via de website van het CAK een berekening maken.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Voor zorg vanuit ZVW geldt geen eigen bijdrage.

Particuliere zorg

Wilt u liever geen aanspraak doen één van deze wetten, dan is het ook mogelijk dat u zorg en ondersteuning bij ons inkoopt. Hiervoor hanteren wij de wettelijk bepaalde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit, het NZA. Deze bedragen worden jaarlijks bijgesteld.

Voor Individuele Begeleiding (IB) en Huishoudelijke Hulp (HH) hangt het tarief af van de benodigde intensiteit van uw ondersteuning.

Neem contact met ons op voor de meest actuele tarieven, passend bij uw situatie.