Menu Sluiten

Organisatie

Missie – waar staan we voor?

Honey Care biedt persoonlijke zorg en ondersteuning in de thuissituatie, met respect voor uw wensen en behoeften. Dit betekent dat wij zorg op maat bieden, aangepast aan uw individuele kenmerken als karakter, achtergrond, cultuur en leefstijl.

 

Visie – waar gaan we voor?

Wij zetten ons in voor een maatschappij waarin iedereen prettig en veilig thuis kan blijven wonen. Honey Care draagt daaraan bij door verantwoordelijkheid te nemen voor een gezonde, duurzame leefomgeving. Daarbij gaan we op zoek naar het versterken/uitbreiden van het ‘zorgvangnet’ door samenwerking met (zorg) partners dichtbij en inzet van mantelzorg. Wij zijn samen verantwoordelijk voor uw zorg en zorg voor elkaar.

Honey Care is opgericht vanuit een familie-initiatief en zich daardoor bewust van de kracht van nabijheid en vertrouwen. Om prettig en veilig thuis te kunnen blijven wonen, vinden we dat naast noodzakelijke (fysieke) zorg ook sociale ondersteuning belangrijk is voor de gezondheidsbevordering.

 

Werkwijze – hoe gaan we dit bereiken?

Om deze persoonlijke, respectvolle zorg thuis te kunnen leveren, zijn er een aantal uitgangspunten die wij als noodzakelijk zien:

  • Vertrouwde gezichten: een klein team met vaste zorgmedewerkers, zodat er een vertrouwensband ontstaat met de client en hij/zij zich niet onprettig voelt in eigen huis.
  • Snel starten met de juiste zorg: kort na aanmelding de zorgbehoefte bepalen en dienstverlening starten, zodat cliënten niet het gevoel krijgen dat ze een nummertje zijn die onder aan de stapel komt.
  • Flexibele, zelfsturende organisatie: zonder vertragende, kostenverhogende processen, maar met ruimte voor regie door zorgprofessionals. Ook zorgt een compacte organisatie voor flexibiliteit en wendbaarheid bij nieuwe ontwikkelingen in een snel veranderende maatschappij.

Door de deze uitgangspunten te hanteren, zijn we in staat de juiste zorg, op de juiste plaats leveren.

 

Kernwaarden – op welke manier gaan we dit doen?

Onze gezamenlijke normen en waarden dragen bij aan de manier waarop we de zorg verlenen en dus onze missie en visie in praktijk brengen bij onze cliënten. Onze voornaamste kernwaarden zijn:

  • Professioneel: deskundige en bekwame medewerkers vormen het hart van onze organisatie. Wij kijken kritisch naar de manier waarop we werken en houden onze kennis en kunde op peil door opleidingen en intercollegiale overlegvormen.
  • Samen: wij geloven in de kracht van samenwerking. Goede afstemming met het netwerk van de cliënt, huisartsen en andere zorgdisciplines leidt tot efficiëntere zorg. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg en sluit beter aan bij de behoefte van de cliënt, aangezien er vaak meerdere partijen betrokken zijn in de zorgverlening.
  • Respectvol: ieder mens is uniek en gelijk, met unieke eigenschappen en wensen. Daar gaan wij respectvol mee om. Wij zien zorg daarom ook altijd als een dienst op maat en geen kant en klaar product.
  • Duurzaam: we zijn van mening dat we ook zorg dragen voor de gezondheid van onze leefomgeving en milieu. Daarom houden we onze organisatie, onze medewerkers en onze directe omgeving schoon en leefbaar, door bewust te kiezen voor groene ‘oplossingen’ en leveranciers die bijvoorbeeld hun CO2 footprint minimaliseren. Duurzaamheid betekent voor ons dat we een lange termijnvisie hebben op onze organisatie en onze leefomgeving.

Deze waarden vormen onze identiteit en zijn tevens ook richtlijnen voor al onze medewerkers. Zo realiseren we een eenduidige, kwalitatieve zorgaanpak die herkenbaar is voor onze cliënten en eigen aan Honey Care.